WARSZTAT

niedziela 15.45 – 17.15  Gotowość na zmiany. Podstawy improwizacji teatralnej.

Agnieszka Matan

Improwizacja teatralna, komedia, edukacja artystyczna dzieci i dorosłych

Improwizatorka teatralna, trenerką improwizacji w Szkole Impro. Zajmuje się edukacją artsytyczną dzieci i dorosłych i improwizacja stosowaną, czyli technikami improwizacji, które można stosować uniwersalnie nie tylko na scenie, ale także w życiu prwatnym, w środowisku pracy – nie tylko twórczej. Jestem absolwentką Uniwersytetu Warszawskiego oraz IO Theater w Chicago.