Anatomia Świadomości 

“Ciało i Głos”

CIAŁO:

Na poziomie ciała będziemy eksplorować nasz system szkieletowy, który nas wspiera, chroni nasze organy wewnętrzne i dzięki któremu, możemy się przemieszczać w różnych kierunkach i płaszczyznach. Kości to również nasi przodkowie, rodzice, dziadkowie i pradziadkowie. To nasze geny, które przekażemy naszym potomkom. Kości to również to, co po nas pozostanie… To nasze święte wartości, które pielęgnujemy, kontynuujemy, które kierują naszymi wyborami. Rozruszamy, obudzimy i ożywimy je w tańcu, improwizacji, naturalnym ruchu, do muzyki i dźwięków granych na żywo. Odnajdziemy zagubione połączenia, przewietrzymy stare rany, udrożnimy co zapchane. Bez bólu i lęku. Lekko i przyjemnie.

GŁOS:

Uruchamiając ciało, wprowadzając je w ruch, zauważamy szybko nasz oddech ale i budzimy nasz głos. Być może jest w nas naturalna potrzeba wykrzyczenia, wymruczenia, wystękania lub zanucenia czegoś, zalamentowania, zaśmiania się albo zawycia jak wilki. A może to głosem i jego wibracją zapoczątkujemy ruch w ciele? Poeksplorujmy te kierunki i potrzeby naszych ciał, dotknijmy naszych emocji, poprzyglądajmy się im, a przede wszystkim nauczmy się zauważać który głos/dźwięk w nas jest tym najbardziej autentycznym, a który wyuczonym. Zwróć na przykład uwagę, czy ziewając albo przeciągając się rano, nie dodajesz czasem jakiegoś dłuższego dźwięku głosem? Pozwolimy też sobie na interpretację rzeczywistości, kolorów, przedmiotów, obrazów poprzez dźwięki, które wspólnie zaimprowizujemy używając naszych głosów, instrumentów muzycznych i różnych przedmiotów. Niech każdy z Was przyniesie coś, co wydaje jakiś dźwięk. Nie musi to być koniecznie instrument.

PROWADZENIE:
CIAŁO, RUCH – Anna Haracz
GŁOS, DŹWIĘK – Radek Bekieler