WARSZTAT

sobota 14.15 – 15.45  Obecność, bliskość, relacje. Bodies&hearts in flow.

Ewelina Akaya Skibińska

Inspiratorka. Obserwatorka. Doświadczająca, dzieląca się, łącząca. Instruktorka choreoterapii i arteterapii; nauczycielka jogi, medytacji i relaksacji.

Motto mojego życia to Życie.

Doświadczam go z ciekawością i wdzięcznością.

To prowadzi do poruszenia i spełnienia.

W Mocy Źródła ufam.

W Jedności Istnienia kocham.

“Intencją moich warsztatów jest dzielenie się z Wami swoimi doświadczeniami i poznanymi ścieżkami rozwoju. Są to metody i moje własne przeżycia, które mnie samą nieustannie inspirują, wspierają, pozwalają wewnętrznie wzrastać, stawać się, być, żyć w pełni. Prowadzą do samopoznania, eksplorowania i poszerzania świadomości oraz uczą wchodzenia w relacje z samą sobą i wszystkim, co istnieje w świecie. Do tego właśnie zapraszam poprzez korzystanie z różnego rodzaju holistycznych metod pracy z ciałem i umysłem oraz z energią. Zanurzając się w ruch, muzykę, taniec, dotyk, oddech, medytację i twórczą ekspresję, pozwalamy sobie na swobodne i spontaniczne przejawianie i wyrażanie się. Pogłębiając czucie swojego ciała, kontaktujemy się z emocjami, wchodzimy w przestrzeń własnego serca i relacje z innymi. Poprzez przełączenie się z myślenia na odczuwanie i integrowanie obu tych jakości. Wchodząc w niezwykłą moc połączenia ciała, umysłu i serca – podążania za mądrością ich wszystkich w jedności.

Dzielę się swoimi doświadczeniami oraz ścieżkami i metodami szeroko pojmowanego rozwoju, które mnie samą poprowadziły do miejsca, w którym jestem teraz. Tworzę dla uczestników przestrzeń swobodnego doświadczania, kontaktowania się z ciałem, podświadomością i nadświadomością, z emocjami, potrzebami, doświadczeniami zapisanymi w nas oraz do wyrażania się poprzez spontaniczną ekspresję ciała.

Od kilku lat regularnie prowadzę zajęcia i warsztaty, a także współorganizuję wydarzenia i festiwale, popularyzujące rozwój poprzez pracę z ciałem i umysłem. W praktyce własnej oraz w tworzeniu zajęć, korzystam z kilku metod pracy psychosomatycznej. Moją ścieżkę rozwoju i poszerzania kompetencji wytycza holistyczne podejście do człowieka. Ważny jest więc dla mnie cielesny, mentalny i duchowy wymiar człowieka.”