Holiverse

Platforma Rozwojowa 😍

Jest to przestrzeń wspólnoty w tym elektronicznym świecie– holistyczny wszechświat w jednym miejscu – łączący Specjalistów, Uzdrowicieli, Ekspertów, Organizatorów wyjazdów i warsztatów ze świata szeroko pojętego rozwoju oraz osoby, które prowadzą ośrodki rozwojowe z poszukującymi odbiorcami. 
Co to za Platforma i Jak powstała ❓
👉 Mówi się, że wiemy tylko to, co wiemy i nie wiemy, czego nie wiemy. Żyjemy w Wieku Informacji, gdzie dużo mniejszym wyzwaniem jest dostępność danych niż ich odnalezienie i wiarygodność.
👉 Dlatego tworzymy miejsce będące platformą wymiany dającą możliwość:
Dla Odbiorców – łatwego wyszukiwania, weryfikowania i poznawania specjalności oraz specjalistów, a także nawiązywania z nimi kontaktów oraz umawiania się na konsultacje i organizowane przez nich wydarzenia
Dla Specjalistów – zaprezentowania siebie oraz swoich kompetencji i doświadczeń, zaproszenia na Twoje unikatowe wyjazdy i warsztaty, tak by Twoje bogate umiejętności pomogły jak największej liczbie osób
Wielkie Otwarcie już w Lutym!
Więcej info na stronie, wkrótce więcej 😃 !