In the Flow

Tantryczny taniec energii i świadomości

Celem warsztatu Tantryczny Taniec Energii i Świadomości jest przedstawienie Tantry w najczystszej, najbardziej podstawowej formie,  jako bezpośrednie doświadczanie życia.

Tantra uczy, że w tym życiu jesteśmy istotami duchowymi, które zdecydowały się wstąpić w doświadczanie życia pośrednictwem ciała. Jak być duchową istotą na ziemi i w ciele? Tantra odpowiada na to pytanie, nie odrzucając ciała ani nie zaprzeczając zmysłom, lecz celebrując je. Celebracja, przyjemność, ekstaza i rozkosz pozwalają nam na bezpośrednie doświadczanie świętości ciała i życia (Sat Chit Ananda).

Tantra pozwala nam na życie bez lęku, bez przywiązywania się, ale z zaangażowaniem i intensywnością. I o tym będzie ten warsztat.

W tantrze, prawda nie ma „jedynej” Prawdy. Prawda jest złożona, płynąca, relatywna. Postrzegamy ją jako związek, lub jako taniec:  taniec pomiędzy energią i świadomością.
Energia, albo Shakti, siła kobiecości, uczy nas kochać ziemię, ciało, życie, być w kontakcie i głębokim zaangażowaniu będąc wolnym by odczuwać głęboko. Świadomość lub Shiva, siła męskości, uczy nas, by mieć cele, patrzeć w przyszłość, widzieć szerszy obraz – mieć swobodę puszczania. Żaden z tych opisów nie jest prawdą. Ale gdybyśmy przyjęli oba z nich jednocześnie, i przez to ogarnęli paradoks z pozoru przeciwieństw, moglibyśmy przekroczyć dualność i osiągnąć większe doświadczenie bycia.  Jest to bezużyteczne jako ćwiczenie intelektualne, ale wyzwalające jako doświadczenie egzystencjalne.

W trakcie warsztatu zajmiemy się :

 • Odprężaniem się w energii
 • Poznamy nowe zrozumienie relaksu, nie, jako zapadanie w stan otępienia i sen, czy też unikanie wysiłku, co w sumie prowadzi do jeszcze większego napięcia i zmęczenia. Relaksu, rozumianego, jako przejście od robienia do bycia.
 • Rozluźnianiem mięśni by energia mogła płynąć
 • Uwalnianiem form i przywiązań
 • Przyjmowaniem przyjemności, ekspansji i przyjemność kurczenia się
 • Rozpoznawaniem, co nas pobudza i co karmi
 • Uwalnianiem bólu, lęku i cierpienia, poprzez odczuwanie i poszerzanie swojej energii.
 • Świadomością – uwalnianiem poczucia winy i wstydu
 • Pozwoleniem sobie na bycie niegrzecznym/ą i zbuntowanym
 • Doświadczaniem przyjemności i  niewinności.
 • Rozpuszczaniem ego
 • Uczeniem się dawania i przyjmowania miłości bez „starania się” by ją dostać
 • Doświadczaniem medytacji i praktyk tantrycznych w celu zatrzymania wewnętrznego dialogu
 • Doświadczaniem poczucia utraty własnej ważności i samokontroli.