ISTO – Świadomy Taniec Mocy

W warsztacie używamy dedykowanego języka, stworzonego przez lingwistkę Iwonę Czaplę, oraz posługujemy się alfabetem o nazwie Głagolica. Warsztat prowadzony jest w duchu odkrywania linii rodowych i świadomej tożsamości. Prawdziwych i  indywidualnych  znaczeń ruchu,  dźwięku, spotkania z samym sobą i Innym Człowiekiem.

HAKA oznacza “to samo”, “tożsamość”,  jest takie słowiańskie słowo isto (исто) – oznacza “to samo”, “prawda”, – prawda głębsza dotykająca, bardziej naszej natury i pierwotnej prawdy świata, jesli wiesz, co mam na mysli zapraszam. Jeśli nie wiesz to przyjdź i się dowiedz :). 

 ISTO jest tańcem , który kazdy z Nas zaczyna z Innymi i kończy z samym sobą, jest procesem odnalezienie swoich korzeni i spojrzeniem w przyszłość. Spotkaniem Swiadomości z Nieświadomością. W ruchu artystyktorym jestesmy, sztuka  walki spotyka się z tym co pokazujemy.  Mistrz i uczeń  poznający swoją niewiedzę uczą  się słów, gestów, języka ciała i  znaczeń zapomínanych a jkże ważnych tuiteraz. Dlaczego? – po to by iśc dalej w świadomosć, poznanie, improwizację, obecność.