Język ruchu metodą Laban/Bartenieff

Laban/Bartenieff Movement System to metoda która przez ruch  przygląda się różnym obszarom ludzkiego doświadczenia: Relacjom, Emocjom, Myśleniu, Odczuwaniu. I która przez ruch  rozwija to, co potrzebuje być wzmocnione, ożywione, inne. Ucieleśniony mini wykład, który będzie częścią warsztatu, zapozna Cię z ideą metody. Będziesz się także poruszać. Różnie. Laban pisał, że każdy z nas skrywa tancerza, który czeka na odkrycie. Warsztat będzie okazją, by dać swojemu tancerzowi  nowe sposoby ruchu. Sprawdzisz też, co ten nowy ruch dla Ciebie odkrywa.

O metodzie: Laban/Bartenieff  (LBMS) ujmuje nasz ruch, ale i życiowe tematy jako rozpięte w dynamicznych dualnościach, np. Ja-Inni, Działanie-Wypoczynek,  Stałe-Zmienne. LBMS pozwala odnaleźć swoje miejsce w rozpiętości między dualnościami i zauważyć wzory własnego ruchu, kierując uwagę na jego 4 komponenty. Na CIAŁO, czyli czym poruszasz i na jakiej zasadzie, PRZESTRZEŃ, czyli jakie kierunki, ścieżki wybierasz, KSZTAŁT, który opisuje zmiany formy ciała, tym samym opowiada o relacjch, które Cię motywują, oraz na Dynamiczne Jakości, czyli jak wydatkujesz swoją energię.