Joanna Łukaszewicz-Bernady

Zajmuję się medytacją i pracą z ciałem w ruchu i  w tańcu.

“Pomagam ludziom rozwijać świadomość siebie i świadomość ciała, aby łatwiej im było żyć,  w większej spójności, w zgodzie ze sobą, własnymi potrzebami, w żywym kontakcie z innymi i otaczającym światem. Bycie w ruchu pozwala pozostać dłużej sprawnym, elastycznym w myśleniu i swojej postawie wobec życia.   Jestem autorką i trenerką metody pracy z ciałem w ruchu Living Dance Form i od 2003 roku prowadzę warsztaty rozwoju osobistego. Interesują mnie techniki, które łączą ciało, emocje, ducha i umysł oraz budują połączenie między tym, co duchowe i rozwojowe a codziennością.

Living Dance Form jest efektem przetrawienia i połączenia różnych metod, które rozwijają świadomość siebie i świadomość ciała w ruchu, metod, których na przestrzeni lat uczyłam się i poznawałam – Dance Alive Mariane Karou, Psychologia Procesu Arnolda Mindella, warsztaty Victora Sancheza, Buddyzm Bon Tenzina Wangyala Rinpoche, Feldenkrais, Lowen,  taniec, sport, Aikido, medytacja, praca z ciałem, huna . Wciąż rozwijam swój warsztat i uzupełniam  o nowe wymiary, doświadczenia, ćwiczenia – wszystko, co działa i może nam pomóc na co dzień.

Na moich warsztatach prowadzę uczestników do ich ciał, zachęcam do samoobserwacji, eksperymentowania, pozwalania sobie na różnego rodzaju doświadczenia i postawy. Jest czas na indywidualny ruch, na ruch w parach, w grupach, na dotyk, na bezruch, na tarzanie się po ziemi, na dzielenie się swoimi doświadczeniami oraz na dostosowanie ćwiczeń do własnych możliwości i własnej gotowości  w danym momencie. Jest też czas na śmiech, humor i dystans do samego siebie.”

www.AlchemiaRuchu.pl