Kontakt – Improwizacja

Opis:

Podczas zajęć będziemy poznawać podstawowe techniki kontakt improwizacji, rozwijać świadomość ciała w ruchu, w relacji z innym ciałem, z grawitacją i z przestrzenią. Będziemy wykorzystywać m.in. techniczne sekwencje ruchowe, które pozwalają zrozumieć konkretne fizyczne zasady improwizowania w kontakcie, bodywork oraz struktury improwizacyjne. Zajęcia rozwijają świadomość ciała, kreatywność, zaufanie do siebie. Pozwalają rozpoznawać swoje zasoby i schematy ruchowe i myślowe i twórczo je przekształcać. Stwarzają okazję do głębokiego spotkania z samym/ą sobą i spotkania z innymi. Uczą współpracy, pokojowego współistnienia, stawiania granic, bycia blisko. Oswajają z dotykiem, bliskością. Dają ogrom przyjemności i radości, mogą konfrontować z nie zawsze łatwymi zagadnieniami.

Przyjdźcie z otwartością i gotowością na spotkanie z nowym i nieznanym.

KONTAKT IMPROWIZACJA [KI]

technika tańca, w której kontakt fizyczny jest punktem startowym poszukiwań poprzez improwizację ruchową. Na poziomie techniki KI bada, jak radzić sobie z ciężarem – oddawaniem go, przyjmowaniem i wprawianiem go w ruch, jak słuchać poprzez dotyk, ruch i ciężar. Tańczenie KI wymaga umiejętności zarządzania swoim ciałem i ruchem w efektywny sposób, zgodny z prawami fizyki. A ponieważ KI jest improwizowaną formą tańca, bazuje na komunikacji, w której w każdym momencie negocjujemy z partnerem kierunki, dynamikę, kształty. Od początku istnienia w kontakt improwizację wpisane jest poszukiwanie i eksperymentowanie.