Męskie JA – Ucieleśnianie!

Zapraszam do spotkania, podczas którego poddamy refleksji stereotypy męskości i wynikające z nich wewnętrzne konflikty. Uświadomimy sobie, jak TO wpływa na nasze role życiowe i relacje z innymi mężczyznami, kobietami, rodziną.

Poszukamy możliwości zmiany, by pożegnać TO co “nie jest moje” i przyjąć TO co “jest częścią mnie, będziemy współtworzyć rozwojową przestrzeń w męskim kręgu. Opowiemy i wysłuchamy nasze historie, zadamy pytania, na które szukamy odpowiedzi. Poznamy swoje podobieństwa i uznamy różnice… ukształtujemy i ugruntujemy swoje Męskie Ja.

WARSZTAT NIE BĘDZIE NAGRYWANY

Karol Białkowski