WARSZTAT

niedziela 15.45 – 17.15   Organic Flow

Patrycja Wiśniewska 

i Łukasz Słaniewski 

Patrycja Wiśniewska “Pati” i Łukasz Słaniewski “Słoń”

– improwizacja to dla nich najwyższa forma tańca. Uczą poszukiwać własnego stylu i wychodzić poza schematy. Twórcy organic flow – stylu bazującego na improwizacji, głębokim connection, odejściu od tradycyjnego podziału leader/follower i wzajemnym równoważeniu i wykorzystywaniu swojej wagi przez partnerów.