PEŁNIA – kiedy kobiecość spotyka się z męskością.

Każdy z nas niezależnie od płci ma w sobie aspekt kobiecy i męski. Tak jak we wszechświecie wszystko ma swoje przeciwieństwa, które się wzajemnie uzupełniają, tak my mamy dwa bieguny. Tylko życie w równowadze i swobodnym przepływie tych dwóch energii daje nam poczucie spełnienia.
Chodzi o świadomość, który aspekt w nas przeważa i dlaczego. Też często jesteśmy wychowywani w błędnym rozumieniu tych jakości. Energia męska to nie kontrola, władza, docisk i zaprzeczanie uczuciom. Energia kobieca to nie słabość, bierność czy uzależnienie. W ciągu życia i rozwoju stopniowo rozbieramy się z tych warstw, które nieświadomie przejęliśmy od naszych rodziców, przodków, społeczeństwa i kultury. Docieramy do esencji kobiecości i męskości tak, aby nasz potencjał, z którym się urodziliśmy mógł się w pełni przejawić.

Odkrywamy, że kobiecość to miękkość, łagodność i akceptacja, a także ufność i czułość dla siebie i innych. To też otwartość na wszystko, co się pojawia w nas i w naszym życiu. A także troska o nasze relacje i więzi uczuciowe. Kobiecość w swojej istocie jest energią i przepływem, esencją, która potrzebuje formy, aby mogła się w pełni urzeczywistnić.

Męskość to pasja i sprawczość, aktywność i transformacja. To też odwaga wchodzenia w nowe i konsekwencja w dążeniu do celu. To także wiara we własne możliwości i moc sięgania po to, czego pragniemy. Męskość jest świadomością i obecnością, tworzy formę, która potrzebuje inspirującej treści, aby się mogła w pełni urzeczywistnić.

W każdym z nas trwa nieustanny taniec energii męskiej i kobiecej. Jedna płynnie przechodzi w drugą, jedna podąża za drugą, jedna nie może istnieć bez drugiej. Kobiecość i męskość dąży do dopełnienia i spełnienia. To pragnienie jest motywacją do wszelkich działań, nadaje sens i głębię naszemu życiu i relacjom.

Zapraszam na ten warsztat wszystkich, którzy pragną doświadczyć pełni poprzez połączenie swojej kobiecości z męskością.

Magda Przeździak-Betlej