RUCH jako wehikuł w drodze do i od nieświadomego – praktyka jungowskiej aktywnej wyobraźni

Co wyróżnia warsztat:

Wprowadzenie w jungowską metodę aktywnej wyobraźni, jedną z najważniejszych technik Junga. A także praktyczne jej zastosowanie, pozwalające zwrócić się w stronę nieświadomych treści psychicznych, by rozpoznać ich znaczenia.

Opis:

„W ten sposób możesz nie tylko analizować swoją nieświadomość, ale także dajesz nieświadomości możliwość analizowania ciebie samego…” – Carl Gustav Jung
Aktywna wyobraźnia, inaczej aktywne wyobrażanie to jedno z najważniejszych odkryć Junga, które polega na celowym wchodzeniu w kontakt z nieświadomym materiałem psychicznym. Jung opracował tę metodę w oparciu o własne doświadczenia i eksperymenty z różnymi formami sztuki – pisaniem i malowaniem dziennika ze swoimi doświadczeniami, budowaniem miniaturowego, kamiennego miasta, oraz aktywnym wchodzeniem w relacje z pojawiającymi się wizjami. I choć jest to technika porównywalna do wschodnich czy zachodnich praktyk medytacji, znaczącą różnicą jest to, że medytujący pozostaje w stanie pozbawionym jakiegokolwiek celu czy programu.  Tak więc medytacja staje się swobodnym i samodzielnym eksperymentem danej osoby, co stanowi przeciwieństwo próby zapanowania nad tym, co nieświadome.

W pracy z aktywną wyobraźnią wykorzystuje się różne formy aktywności: malarstwo, rzeźbę, pisanie czy impulsy ruchowe. My zainspirujemy się narzędziem Junga, by wsłuchać się w ciało i zwracać się w stronę tego, co nieświadome, przez ruch. To proces, w którym możesz dzięki ciału nadawać formę nieuchwytnemu, nieświadomemu materiałowi psyche. Ważną częścią opracowywania tego materiału będzie próba nazwania tego, co się wyłoniło. Choć zdaniem Junga zawartość wyłaniająca się podczas procesu aktywnej wyobraźni nie wymaga interpretacji, jednak domaga się rozpoznania znaczeń: “Obraz i znaczenie są identyczne, a gdy pierwszy ma kształt, to drugie staje się jasne. W rzeczywistości wzór nie wymaga interpretacji; przedstawia swoje własne znaczenie”. Być może dlatego analityczka jungowska, Barbara Hannah, nazywała aktywną wyobraźnię "naukową formą medytacji". Aktywna wyobraźnia w ruchu będzie indywidualnym doświadczeniem, a przestrzeń warsztatowa utrzymywana przez terapeutkę stanie się kontenerem dla Twojego.