Spotkanie z narodzinami – śmiercią i odrodzeniem

,, Pokój w łonie, to pokój na świecie”

Gdyby ludzie rodzili się w świadomej obecności, w zaufaniu i miłości, nie byłoby tyle cierpienia i konfliktów na świecie. To jak możemy zadbać przetrasformowanie pierwotnych zapisów od poczęcia, ma wpływ nie tylko na nasze życie, ale na pokój na świecie.

Czy świat jest bezpieczny, czy nie, to nieustające pytanie, które niesiemy od urodzenia.  Jeśli byliśmy oczekiwani z miłością i zaufaniem do świata, to częściej ten zapis będzie się atywował w naszym życiu. W świadomości ciała niesiemy swoje pierwsze doświadczenia z łona od poczęcia, narodzin i pierwszych lat życia. Te pierwsze doznania zapisują się w układzie limbicznym i tworzą filtr postrzegania rzeczywistości, który może wydawać się naszą tożsamością, zatem podczas pracy w polu narodzin możemy rozpoznać i przetransformować swoje podstawowe zapisy, na te które bardziej rezonują z głosem sercem, z naszą duszą.

Zapisane doświadczenia powtarzają się nieustannie, chyba że pozwolimy sobie na transformację w polu narodzin, bo nasze mądre ciało dąży do ekonomii wydatkowania energii, synergii, współdziałania i będzie bardzo wdzięczne za uwolnienie niepotrzebnego balastu.

Warsztat w polu narodzin wydarza się odpowiednio do gotowości uczestników. Tu nic nie dzieje się na siłę. Moja rola to asystowanie w procesie, który naturalnie sam się wydarza po podjęciu decyzji. Jest to doświadczanie szerszego wymiaru własnej tożsamości. Wejść w proces ponownych narodzin pozwala na doświadczenie naturalnej błogości i połączenia z Większą Całością, czyli przypomnienia sobie stanu bycia w łonie, po to aby zapisy, jakie nosimy od poczęcia mogły się w łagodny sposób przetransformować.

Podczas pracy w polu narodzin masz możliwość przyjrzenia się swoim potrzebom i wzorcom, które niesiesz z okresu przed narodzinami. Jest to łagodna, wynikająca z zaufania do mądrości ciała praca, wktórej każdy odkrywa dokładnie to, co jest w nim gotowe do objęcia, pojednania, pojawienia się w jego świecie na NOWO.

To możliwość wejścia w głęboką i łagodną transformację w obszarze, który jest fundamentem wszystkich poziomów życia: relacji, kontaktu z ciałem, twórczości, obfitości,  aspekt przyjmowania od innych,

Wyjątkowe jest też to, że w procesie transformacji wzorców emocjonalnych niezwykle skuteczne i przyjemne jest integrowanie ,,nowych doświadczeń” poprzez formułę pracy z esencjami roślin. Dodatkowo w  procesie transformacji wzorców emocjonalnych, wykorzystuję autohipnozę, afirmację, techniki uważności, oddechowe, błogie medyacje, ,,rozmowę z ciałem” i możliwość duchowego rozpoznania swojego wewnętrznego snu oraz zmiany tego snu.

Zaproszę Cię do magicznego teatru pola narodzin, czyli przestrzeni, gdzie znajdują się zapisy w ciele od poczęcia, aby doświadczyć jak działa pole świadomości naszego ciała. Doświadczyć synergii, pojednania, uznania starego wzorca i przywołania nowego.

Zrobimy jeden grupowy proces pojednia umysłu analitycznego, gadziego i limbicznego. Wszystkie te części chcą ze sobą współdziałać – tak są pierwotnie zaprojektowane. Jeśli jedna z nich dominuje, cały system traci. Praca w polu narodzin polega na pozwoleniu na przywrócenie naturalnego porządku na wielu poziomach naszej istoty.

Medytacja życia – śmierci i odrodzenia to uwolnienie zmysłów i połączenie się z mądrością ciała. Będzie to żywiołowy taniec, organiczny, płynny oddech, błogi relaks

Życie.Poprzez wejście w błogi stan w ciele poprowadzę Cię poprzez spotkanie z żywiołami ku przestrzeni śnienia, wewnętrznej zimy, wewnętrznej Wizji Siebie z Spełnieniu.

ŚmierćPoprzez żywiołowy taniec przejdziesz 5 etapów umierania wg. Tybetańsiej Księgi Umarłych.

Odrodzenie. W medyatcji prowadzonej przejdziesz swoje ponowne narodzin przywołując najpiękniejszą wizję narodzin, po to, aby umysł kontrolujący uwolnił stary program.

Może to być zaproszenie do głębszej podróży induwidualnej 8 sesji lub grupowej w trzymiesięcznej grupie