Żyj w ciele, a dusza przemówi !

Warsztat ŻYJ W CIELE a DUSZA PRZEMÓWI jest mini – prezentacją metody Core Energetics, która integruje psychoterapię zorientowaną na ciało z rozwojem aspektu duchowego. To podejście postrzega człowieka jako jedność energii i świadomości. Każdy człowiek posiada centrum energetyczne CORE, którego witalna energia przepływa swobodnie przez ciało, emocje, umysł, wolę i ducha oraz na nie wpływa.

Warsztat będzie składał się z elementów wykładu przybliżającego metodę Core Energetics oraz ćwiczeń uwrażliwiających energetyczne odczuwanie własnego ciała.

W trakcie warsztatu będziemy eksplorować pięć poziomów ludzkiego istnienia: ciało, emocje, umysł, wolę i ducha. Doświadczymy tego, w jaki sposób te poziomy przenikają się, jakie zachodzą między nimi interakcje. Wykonując ćwiczenia rozwiniemy świadomość przepływu energii w naszych ciałach, dotkniemy indywidualnych sposobów blokowania kreatywnej życiowej witalności. Wszystko po to, by dotrzeć do naszego Core, naszego Wyższego Ja wyrażającego uniwersalne jakości: miłość, empatię, szczodrość,  jak też unikalne właściwości osoby jak np. inteligencja, charyzma, integralność. Wówczas nasza Dusza przemówi, odsłoni przed nami i innymi swój niepowtarzalny potencjał, własne piękno.

Kiedy widzimy własne niedoskonałości, tracimy z oczu swoja wielkość. Gdy dostrzegamy swoje piękno, zapominamy o swoim bólu i bezbronności. Gdy nasza świadomość się rozszerza , stajemy się świadomi swojej jedności z Bogiem; gdy się zawęża, gubimy się w swojej małostkowości.

Susan Thesenga „Żyć bez maski”

Krystyna Waszkowska-Wójcik